Türk Müziği

Türk Müziği tam olarak Doğu’ya ya da Batı’ya nispet edilemeyen bir üçüncü ve özgün bir medeniyetin ses dünyasına tekabül eder. Sadece yazılı müzik belgesi bakımından ele alındığında bile, bin yıllık geçmişe sahip bir medeniyet müziğidir. Ana karakteri bakımından, tarihteki Türk devlet ideal ve anlayışı sebebiyle, sadece Türkmen gurupların değil; “Türk” üst başlığında toplanan çeşitli millet ve toplulukların da müzikteki ortaklığı, yani “klasik müziği” olmuştur. Yani, sadece Türkiye’de değil, günümüz dünyasının birçok ülke müziklerinde bu klasizmin açık varlığı gözlenmektedir.

Bu realiteden hareketle dünyanın belli başlı ülkelerinin akademik kurumlarında bu sahanın eğitimi yapılmakta, araştırmacılar yetiştirilmekte, çeşitli araştırma ve müzik eserleri kazanılmaktadır. Diğer taraftan modern iletişim, haber alma, yaygın bilgi-belge paylaşımı imkanlarıyla küreselleşen dünyamızda, Türk makam müziğinin kendi özgün şartlarıyla başka toplum ve milletler tarafından sevildiği, öğrenildiği; popüler, Avrupa klasik, caz..vb. çok değişik müzik türleri içinde besteleri, çalgıları, makam ve usulleriyle yer bulduğu bir vakıa olarak tespit edilmektedir.

Türk müziğinin bir dünya müziği olarak günümüz dünyasında yer bulması, hayli farklı kültür zeminlerinde onaylanan, sevindirici bir gelişmedir. Ancak bu müziğin öncelikle kendi doğduğu iklimde yeşererek yeni ürünlerini vermesi beklenir. Nitekim bölümümüzde yürütülecek program bu dikkatle tasarlanmıştır. Fatih Üniversitesi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü, uygulayacağı programla, bu sahanın yurt içinde duyulan bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yurt dışında da rahatlıkla görev alabilecek lisans seviyesinde yetkin elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun gerçekleştirilmesi için öğrencilerimizi zorunlu tuttuğumuz çalgı, Türk klasik ve halk müziğini temel alan dersleri yanında,  özellikle ders seçenekleriyle sunduğumuz güncellenmiş ve güncellenme döngüsünün esas alındığı eğitim projeksiyonları, onların kendi meslek tasarımlarını oluşturma, geliştirme, karar verme ve projelendirme gibi stratejik yönelişlerine rehber olacak biçimde yapılandırılmıştır.

Nitekim V.yarıyıldan itibaren öğrencinin kendi meslekî kimliğini oluşturması ve geliştirebilmesi için gerekli meslekî tasarıma imkân tanıyan ders seçeneklerine ağırlık verilmiştir. Çalgı, ses icrası, araştırmacılık, derlemecilik, topluluk yönetimi, eğitim, bestecilik gibi değişik alanlara yönelip, bu sahalardaki bilgi ve uygulama potansiyellerini ortaya çıkarıcı dersler yanında, Türk müziğinin tarihsel arka planını ele alan, bir model olarak gelecekteki imkânlarını araştıran ve uluslararası platformdaki yönünü değişik açılardan inceleyen teorik ve uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Konservatuarımız yürüteceği türlü proje ve sanat uygulamalarında öğrenci katılımını teşvik edecek, bu yolla onların meslekî kimlik gelişimlerindeki somut ilerlemelerine zemin hazırlayacaktır.

 

Ufkumuz

Nasıl yerellik ile evrenselliğin buluşması sanatta dengenin bir şartı ise, bir diğer şartı da sırf tarihte kalmayıp güncelin içinde devam ederken, gelecekteki sanatın üretilebilmesi için emek harcamaktır. Bu noktadan hareketle Fatih Konservatuarı, geçmişle geleceğin buluştuğu çizgiyi temsil etmek ülküsündedir.

 

Hedefimiz

Sanatın, toplumların kültür ve fikir hayatına yön verici etkin bir rol üstlendiğinin bilinciyle kurulan Konservatuarımız, toplumsal öncülük görevi taşıyan sanatçının ve onun yetişmesi için gerekli olan eğitim özeninin farkındalığı ile yapılandırılmıştır. Sanattaki yaratıcılığın gerçek duyuşlara, gerçek duyuşların da kendi tecrübemize dayandığını bilerek, öğrencilerimizin kültürün derinliklerine hâkim ve ufuklarına kılavuzluk formasyonu edinmeleri öncelikli hedefimizdir.

 

Ders Programı

Türk Müziği (Türkçe) 

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TÜRK 101 TÜRK DİLİ I   2 0 2  2  3
MÜZ 111 DÜNYA MÜZİK TARİHİNE GİRİŞ I   2 0 2  3  
MÜZ 109 TEMEL SOLFEJ I   1 2 2  4  
MÜZ 107 ÇALGI I   1 1 2  5  
MÜZ 105 USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA I   1 1 2  3  
MÜZ 103 TÜRK MAKAM TEORİSİ VE SOLFEJİ I   4 2 5  8  
MÜZ 101 MÜZİK TEORİLERİNE GİRİŞ    2 0 2  3  
ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I   2 0 2  2  3
15 6 19  30  6
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TÜRK 102 TÜRK DİLİ II   2 0 2  2  4
MÜZ 112 DÜNYA MÜZİK TARİHİNE GİRİŞ II   2 0 2  3  
MÜZ 110 TEMEL SOLFEJ II   1 2 2  4  
MÜZ 108 ÇALGI II   1 1 2  5  
MÜZ 106 USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA II   1 1 2  3  
MÜZ 104 TÜRK MAKAM TEORİSİ VE SOLFEJİ II   4 2 5  8  
MÜZ 102 KÜLTÜR VE MÜZİK   2 0 2  3  
ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II   2 0 2  2  3
15 6 19  30  7
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
İNG 101 İNGİLİZCE I   3 0 3  4  7
MÜZ 215 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUARI I   1 1 2  3  
MÜZ 213 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI I   1 1 2  3  
MÜZ 211 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ I   1 1 2  2  
MÜZ 209 TEMEL MAKAMLARDA KULAK EĞİTİMİ VE DİKTE I   1 2 2  2  
MÜZ 207 ÇALGI III   1 1 2  4  
MÜZ 205 TÜRK MÜZİK TARİHİ I   2 0 2  2  
MÜZ 203 BÜYÜK USULLERE GİRİŞ I   2 2 2  2  
MÜZ 201 TÜRK MAKAM TEORİSİ VE SOLFEJİ III   4 2 5  8  
16 10 22  30  7
 
4. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
İNG 102 İNGİLİZCE II   3 0 3  4  6
MÜZ 216 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUARI II   1 1 2  3  
MÜZ 214 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI II   1 1 2  3  
MÜZ 212 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJİ II   1 1 2  2  
MÜZ 210 TEMEL MAKAMLARDA KULAK EĞİTİMİ VE DİKTE II   1 2 2  2  
MÜZ 208 ÇALGI IV   1 1 2  4  
MÜZ 206 TÜRK MÜZİK TARİHİ II   2 0 2  2  
MÜZ 204 BÜYÜK USULLERE GİRİŞ II   1 1 2  2  
MÜZ 202 TÜRK MAKAM TEORİSİ VE SOLFEJİ IV   4 2 5  8  
15 9 22  30  6
 
5. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
MÜZ 313 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ I   2 0 2  2  
MÜZ 311 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUARI III   1 1 2  3  
MÜZ 309 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI III   1 1 2  3  
MÜZ 307 ÇALGI V   1 1 2  4  
MÜZ 305 ÇALGILARLA TOPLU İCRA I   1 1 2  3  
MÜZ 303 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ FORMLARI   2 0 2  3  
MÜZ 301 BİLEŞİK MAKAMLAR VE ANALİTİK SOLFEJ I   2 2 4  6  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS I 1 1 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS II 2 0 2  3  
13 7 20  30  0
 
6. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
MÜZ 314 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ II   1 1 2  2  
MÜZ 312 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUARI IV   1 1 2  3  
MÜZ 310 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI IV   1 1 2  3  
MÜZ 308 ÇALGI VI   1 1 2  4  6
MÜZ 306 ÇALGILARLA TOPLU İCRA II   1 1 2  2  
MÜZ 304 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜZİK UYGULAMASI VE NOTA YAZISI   2 0 2  2  
MÜZ 302 BİLEŞİK MAKAMLAR VE ANALİTİK SOLFEJ II   2 2 3  6  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS III 1 1 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS IV 1 1 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS V 2 0 2  2  
13 9 21  30  6
 
7. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
MÜZ 409 MÜZİKTE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ   2 0 2  3  
MÜZ 407 ÇALGI VII   1 1 2  4  
MÜZ 405 ÇALGILARLA TOPLU İCRA III   1 1 2  3  
MÜZ 403 TOPLU İCRÂ-MEŞK   1 1 2  4  
MÜZ 401 BİTİRME ÇALIŞMASI I   1 1 2  4  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS IX 2 0 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS VI 2 0 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS VII 1 1 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS VIII 1 1 2  3  
12 6 18  30  0
8. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
MÜZ 408 ÇALGI VIII   1 1 2  4  
MÜZ 406 ÇALGILARLA TOPLU İCRA IV   1 1 2  3  
MÜZ 404 TOPLU İCRÂ-MEŞK II   1 1 2  4  
MÜZ 402 BİTİRME ÇALIŞMASI II   1 1 2  4  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS X 2 0 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS XII 1 1 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DERS XIII 2 0 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DRES XI 1 1 2  3  
MÜZ xxx ALAN İÇİ DRES XI 2 0 2  3  
12 6 18  30  0

Toplam Mezuniyet Kredisi: 159 / Toplam AKTS Kredisi: 240

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
MÜZ 221 BİREYSEL SES EĞİTİMİ I 1 1 2 2
MÜZ 222 BİREYSEL SES EĞİTİMİ II 1 1 2 2
MÜZ 223 PİYANO I 1 1 2 2
MÜZ 224 PİYANO II 1 1 2 2
MÜZ 321 PİYANO III 1 1 2 2
MÜZ 322 PİYANO IV 1 1 2 2
MÜZ 323 KLASİK TÜRKÇE-OSMANLICA I 2 0 2 3
MÜZ 324 KLASİK TÜRKÇE-OSMANLICA II 2 0 2 3
MÜZ 325 TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİNDE MAKAM 2 0 2 3
MÜZ 326 OSMANLI KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MAKAM 2 0 2 3
MÜZ 327 TÜRK MÜZİĞİ VE ÇOK SESLİLİK 2 0 2 3
MÜZ 328 TÜRK KLASİK MÜZİĞİNDE TAVIR VE ÜSLUP 1 1 2 3
MÜZ 329 SERBEST FORMDA SESLE İCRA TEKNİKLERİ (TKM) 1 1 2 3
MÜZ 330 ÇALGI MÜZİĞİNDE SERBEST FORMLAR 1 1 2 3
MÜZ 331 SERBEST FORMDA SESLE İCRA TEKNİKLERİ (THM) 1 1 2 3
MÜZ 332 YÖRE-AĞIZ-TAVIRLA OKUMA 1 1 2 3
MÜZ 333 ÇALGI MÜZİĞİNDE TARZLAR 1 1 2 3
MÜZ 334 MÜZİKTE OSMANLI AVRUPA İLİŞKİLERİ 2 0 2 3
MÜZ 335 ARMONİ I 2 0 2 3
MÜZ 336 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ 1 1 2 3
MÜZ 337 BİREYSEL SES EĞİTİMİ III 1 1 2 2
MÜZ 338 ARMONİ II 2 0 2 3
MÜZ 340 BİREYSEL SES EĞİTİMİ IV 1 1 2 2
MÜZ 421 PİYANO V 1 1 2 2
MÜZ 422 PİYANO VI 1 1 2 2
MÜZ 423 TÜRK MÜZİĞİ ÇOCUK REPERTUARI 1 1 2 3
MÜZ 424 TÜRK HALK MÜZİĞİNDE DERLEME BİLGİ VE TEKNİĞİ II 1 1 2 3
MÜZ 425 MEHTER MÜZİĞİ 2 0 2 3
MÜZ 426 OSMANLI TÜRKÇESİ MÜZİK METİNLERİ II 2 0 2 3
MÜZ 427 OSMANLI TÜRKÇESİ MÜZİK METİNLERİ I 2 0 2 3
MÜZ 428 DÜNYADA TÜRK MÜZİĞİ 2 0 2 3
MÜZ 429 TÜRK HALK MÜZİĞİNDE DERLEME BİLGİ VE TEKNİĞİ I 1 1 2 3
MÜZ 430 TÜRK DİN MÜZİĞİ 2 0 2 3
MÜZ 431 MÜZİĞİN İNSAN FİZYOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ I 2 0 2 3
MÜZ 432 MÜZİĞİN İNSAN FİZYOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ II 2 0 2 3
MÜZ 433 BİREYSEL SES EĞİTİMİ V 1 1 2 3
MÜZ 434 BİREYSEL SES EĞİTİMİ VI 1 1 2 3
MÜZ 436 ÇALGI İCRASINDA YORUMLAMA TEKNİKLERİ 2 0 2 3

Akademik Kadro

Prof. Fikret DEĞERLİ
Ofis: K-311
E-posta: fikret.degerli@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Prof. Ruhi AYANGİL
Ofis: K-312
E-posta: ruhi.ayangil@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Doç. Dr. Mehmet KINIK
Ofis:
E-posta: mkinik@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Yrd. Doç. Dr. Fatma Adile BAŞER
Ofis: K-307
E-posta: fabaser@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Yrd. Doç. Dr. Guzel TUYMOVA
Ofis: K-307
E-posta: gtuymova@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Dr. Mithat ARISOY   *
Ofis:
E-posta: arisoymithat@gmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Dr. Sait BAŞER   *
Ofis:
E-posta: vrmsbaser@gmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Aslıhan ERKİŞİ   *
Ofis:
E-posta:
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Atalay DURMAZ
Ofis:
E-posta:
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Ekrem PEHLİVANOĞLU   *
Ofis:
E-posta: echopeh@hotmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Erdal ŞAHİN   *
Ofis:
E-posta: erdalsahin.thm@gmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Erdal ŞAHİN   *
Ofis:
E-posta: erdalsahin.thm@gmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Gazi ERGİŞİ
Ofis: M309
E-posta: gazierkisi@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Ufuk Kaan İÇLİ   *
Ofis:
E-posta:
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Araş. Gör. Zehra YILMAZ
Ofis: K-303
E-posta: zyilmaz@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
* Ders saat ücretli öğretim elemanı

 Yazıcı Dostu Sayfa    Arkadaşıma Gönder
Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2013, Perşembe
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2012, Salı
Ziyaret Sayısı: 75906

HABER VE DUYURULAR
  • Fatih Üniversitesi 2014 Konservatuar Özel Yetenek Ek Sınavı Sonuçları
  • 2014 Özel Yetenek Ek Sınavını kazanan adaylar   Adı-Soyadı

    Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
    Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.