Türk Müziği

Türk Müziği tam olarak Doğu’ya ya da Batı’ya nispet edilemeyen bir üçüncü ve özgün bir medeniyetin ses dünyasına tekabül eder. Sadece yazılı müzik belgesi bakımından ele alındığında bile, bin yıllık geçmişe sahip bir medeniyet müziğidir. Ana karakteri bakımından, tarihteki Türk devlet ideal ve anlayışı sebebiyle, sadece Türkmen gurupların değil; “Türk” üst başlığında toplanan çeşitli millet ve toplulukların da müzikteki ortaklığı, yani “klasik müziği” olmuştur. Yani, sadece Türkiye’de değil, günümüz dünyasının birçok ülke müziklerinde bu klasizmin açık varlığı gözlenmektedir.

Bu realiteden hareketle dünyanın belli başlı ülkelerinin akademik kurumlarında bu sahanın eğitimi yapılmakta, araştırmacılar yetiştirilmekte, çeşitli araştırma ve müzik eserleri kazanılmaktadır. Diğer taraftan modern iletişim, haber alma, yaygın bilgi-belge paylaşımı imkanlarıyla küreselleşen dünyamızda, Türk makam müziğinin kendi özgün şartlarıyla başka toplum ve milletler tarafından sevildiği, öğrenildiği; popüler, Avrupa klasik, caz..vb. çok değişik müzik türleri içinde besteleri, çalgıları, makam ve usulleriyle yer bulduğu bir vakıa olarak tespit edilmektedir.

Türk müziğinin bir dünya müziği olarak günümüz dünyasında yer bulması, hayli farklı kültür zeminlerinde onaylanan, sevindirici bir gelişmedir. Ancak bu müziğin öncelikle kendi doğduğu iklimde yeşererek yeni ürünlerini vermesi beklenir. Nitekim bölümümüzde yürütülecek program bu dikkatle tasarlanmıştır. Fatih Üniversitesi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü, uygulayacağı programla, bu sahanın yurt içinde duyulan bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yurt dışında da rahatlıkla görev alabilecek lisans seviyesinde yetkin elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun gerçekleştirilmesi için öğrencilerimizi zorunlu tuttuğumuz çalgı, Türk klasik ve halk müziğini temel alan dersleri yanında,  özellikle ders seçenekleriyle sunduğumuz güncellenmiş ve güncellenme döngüsünün esas alındığı eğitim projeksiyonları, onların kendi meslek tasarımlarını oluşturma, geliştirme, karar verme ve projelendirme gibi stratejik yönelişlerine rehber olacak biçimde yapılandırılmıştır.

Nitekim V.yarıyıldan itibaren öğrencinin kendi meslekî kimliğini oluşturması ve geliştirebilmesi için gerekli meslekî tasarıma imkân tanıyan ders seçeneklerine ağırlık verilmiştir. Çalgı, ses icrası, araştırmacılık, derlemecilik, topluluk yönetimi, eğitim, bestecilik gibi değişik alanlara yönelip, bu sahalardaki bilgi ve uygulama potansiyellerini ortaya çıkarıcı dersler yanında, Türk müziğinin tarihsel arka planını ele alan, bir model olarak gelecekteki imkânlarını araştıran ve uluslararası platformdaki yönünü değişik açılardan inceleyen teorik ve uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Konservatuarımız yürüteceği türlü proje ve sanat uygulamalarında öğrenci katılımını teşvik edecek, bu yolla onların meslekî kimlik gelişimlerindeki somut ilerlemelerine zemin hazırlayacaktır.

 

Ufkumuz

Nasıl yerellik ile evrenselliğin buluşması sanatta dengenin bir şartı ise, bir diğer şartı da sırf tarihte kalmayıp güncelin içinde devam ederken, gelecekteki sanatın üretilebilmesi için emek harcamaktır. Bu noktadan hareketle Fatih Konservatuarı, geçmişle geleceğin buluştuğu çizgiyi temsil etmek ülküsündedir.

 

Hedefimiz

Sanatın, toplumların kültür ve fikir hayatına yön verici etkin bir rol üstlendiğinin bilinciyle kurulan Konservatuarımız, toplumsal öncülük görevi taşıyan sanatçının ve onun yetişmesi için gerekli olan eğitim özeninin farkındalığı ile yapılandırılmıştır. Sanattaki yaratıcılığın gerçek duyuşlara, gerçek duyuşların da kendi tecrübemize dayandığını bilerek, öğrencilerimizin kültürün derinliklerine hâkim ve ufuklarına kılavuzluk formasyonu edinmeleri öncelikli hedefimizdir.

 

Ders Programı

Türk Müziği (Türkçe) Müzikoloji ve Folklor (Türkçe) 

Müfredat

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Fikret DEĞERLİ
Ofis: K-311
E-posta: fikret.degerli@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Prof. Ruhi AYANGİL
Ofis: K-312
E-posta: ruhi.ayangil@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Doç. Dr. Mehmet KINIK
Ofis:
E-posta: mkinik@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Yrd. Doç. Dr. Fatma Adile BAŞER
Ofis: K-307
E-posta: fabaser@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Yrd. Doç. Dr. Guzel TUYMOVA
Ofis: K-307
E-posta: gtuymova@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Dr. Mithat ARISOY   *
Ofis:
E-posta: arisoymithat@gmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Dr. Sait BAŞER   *
Ofis:
E-posta: vrmsbaser@gmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Ahmet ŞAHİN
Ofis:
E-posta: ahmedsahin@hotmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Aslıhan ERKİŞİ   *
Ofis:
E-posta:
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Atalay DURMAZ
Ofis:
E-posta:
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Ekrem PEHLİVANOĞLU   *
Ofis:
E-posta: echopeh@hotmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Erdal ŞAHİN   *
Ofis:
E-posta: erdalsahin.thm@gmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Gazi ERGİŞİ
Ofis: M309
E-posta: gazierkisi@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Gökhan KARAKAYA   *
Ofis:
E-posta:
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Metin GÜLSÜN
Ofis:
E-posta: metingulsun@hotmail.com
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Ufuk Kaan İÇLİ   *
Ofis:
E-posta:
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Öğr. Gör. Uğur MURATHAN   *
Ofis:
E-posta:
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
Araş. Gör. Zehra YILMAZ
Ofis: K-303
E-posta: zyilmaz@fatih.edu.tr
[ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... ]
* Ders saat ücretli öğretim elemanı

 Yazıcı Dostu Sayfa    Arkadaşıma Gönder
Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2013, Perşembe
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2012, Salı
Ziyaret Sayısı: 82235

HABER VE DUYURULAR
  • Fatih Üniversitesi 2014 Konservatuar Özel Yetenek Ek Sınavı Sonuçları
  • 2014 Özel Yetenek Ek Sınavını kazanan adaylar   Adı-Soyadı

    Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
    Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.